یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت حیاتی ترین راهکارها برای برون رفت از بحران تخریب و نابودی بیشتر جنگل های باقی مانده کشورمان، زراعت چوب (به خصوص درختان سریع الرشد مانند پالونیا) و توسعه آن به ویژه در خارج از جنگل ها است. با این اقدام می توان در اولین مرحله با تولید فراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی کشور فرصت کافی برای برنامه ریزی های بعدی و مقابله با سایر عوامل مخرب داشت. عواملی همچون وجود دام در جنگل، حضور جنگل نشینان، قاچاق چوب و غیره که هر یک در تخریب و آسیب رساندن به موجودیت جنگل ها نقش بسیار مهمی دارند.

استفاده از ظرفیت زمین های ملی و نیز زمین های بلااستفاده که پیشتر به کشت گندم و جو مشغول بوده، می تواند باعث توسعه این صنعت و نیز بهبود درآمد کشاورزان به عنوان اقشار آسیب پذیر شود. بدین شکل علاوه بر تامین چوب مورد نیاز کشور به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهاجرت کشاورزان به شهرها نیز جلوگیری می شود.

آنچه در کلیپ زیر مشاهده می کنید، مزرعه ۱۱۲ هکتاری پالونیا در کشور مولداوی است که سرمایه گذاری سودآوری را در سطح وسیع انجام داده است. 

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس:

۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری