یکی دیگر از ویژگی های پالونیا، گلدهی با شهد بالا و مدت حدود دو ماه در فصل بهار است. لذا می توان از این ظرفیت در بخش زنبورداری استفاده کرد. گلدهی پالونیا معمولاً از اواسط اسفند شروع شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه می یابد. لذا می توان با تلفیق دو گونه فورتونی و شانتونگ، بیش از دو ماه شکوفه داشت که این امر برای افرادی که به فکر تامین شهد کافی برای زنبورهایشان هستند، شایان توجه است.

از هر صد درخت پالونیا، سالیانه یک کندو (بدون استفاده از گرده مصنوعی و شکر) می تواند تغذیه کند و از هر کندو تقریباً ۴۰ کیلوگرم عسل خالص بدست می آید. با کشت ۴۰۰ تا ۶۰۰ درخت در هر هکتار (بسته به ابعاد دلخواه کشت با توجه به انتخاب محصول دیگر برای کشت تلفیقی) می توان نزدیک به ۲۵۰ کیلوگرم عسل بدست آورد. لذا توجه به زنبورداری در کنار پالونیا یکی از راه های درآمد زایی تا حصول چوب خواهد بود.

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس: ۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری