معرفی پالونیا

پالونیا درختی سریع الرشد است که منشا آن کشور چین می باشد. این درخت در مناطق مرطوب با بهره گیری از نور و خاک مناسب می تواند بعد از 5 الی 6 سال به قطر صنعتی رسیده و مورد بهره...

ادامه مطلب