چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۶:۲۲

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال پالونیا فورتونی و هیبرید (شانتونگ)، در تمامی مراحل داشت، کاشت و برداشت، احداث مزرعه پالونیا و هر گونه مشاوره در زمینه کشاورزی در خدمت شماست.

شماره تماس:

۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری