یکی از راه های افزایش بهره وری در کشاورزی، استفاده از سیستم های تلفیقی (intercropping system) است. سیستم هایی که در آن از زراعت چوب استفاده می شود از پر درآمدترین نوع آن است. طبق برآوردی که در سال ۱۹۹۱ انجام شد، در چین بیشتر از دو میلیون هکتار از اراضی بر روی کشت تلفیقی پالونیا-گندم کار می کنند که با توجه به درآمدزایی پالونیا برای آنان، این مقدار در حال افزایش است.
پالونیا درختی سریع الرشد با تحمل شرایط دمایی متفاوت (از ۱۵- تا ۴۰+ درجه) با توجه به شرایط محیطی از ۶ تا ۱۰ سال به قطر صنعتی می رسد. پالونیا با ریشه‌های عمیق ۵ تا ۶ متری می‌تواند آب های زیرزمینی را جذب کرده و به سطح خاک برساند. درختان پالونیا، به‌ویژه پالونیا الونگاتا، دارای ریشه های عمیق هستند. متوسط جذب سیستم ریشه ‌ای در خاک‌های شنی و دیگر خاک‌ها، در عمق ۴۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر، ۷۶ درصد بوده و تنها ۱۲ درصد جذب در عمق صفر تا ۴۰ سانتیمتر انجام می‌گیرد. در مقابل حداکثر سیستم ریشه ای گیاهان زراعی در لایه سطحی خاک گسترده شده‌اند. همچنین برگ و گل های پالونیا غنی از مواد مغذی هستند و منبع خوب و ارزانی از نیتروژن محسوب می‌شوند که درنتیجه باعث بهبود ساختار شیمیایی خاک می‌شوند.
با توجه به اینکه برگ های پالونیا در آخر آبان می ریزد و در ابتدای اردیبهشت شروع به رویش می کند، می تواند گزینه مناسبی برای هم کشتی با گندم، چغندر و دیگر کشت های زمستانه و حتی بهاره شود. رقابت برای نور آفتاب در زمستان و اوایل بهار بین پالونیا و گندم وجود ندارد و تنها در اردیبهشت و خرداد زمانی که گندم به رویش کامل می رسد وجود دارد که باعث کاهش محصول نهایی گندم می شود. تحقیقات زیادی بر روی تاثیر کشت تلفیقی بر روی نور، فتوسنتز و محصول نهایی گندم صورت گرفته است.
بدیهی است در ۳ سال اول که پالونیا هنوز به رشد مطلوب خود نرسیده و نیاز به هرس شدن دارد، کاهش در مقدار محصول نهایی ناچیز خواهد بود. طبق برآوردهایی که صورت گرفته در سال نهم این مقدار تا ۵۰ درصد خواهد رسید ولی ذکر این نکته ضروری است که با مقایسه قیمت چوب حاصله در مقابل میزان گندم کاهش یافته، می توان به این نتیجه رسید که میزان سود حاصله از فروش چوب پالونیا مقدار قابل توجهی بیشتر از کاهش در مقدار گندم برداشته شده است. در ضمن در مناطق جلگه ای و مرطوب، پالونیا درکمتر از ۶ سال به قطر صنعتی رسیده و می توان نسبت به قطع کردن آن اقدام کرد. با توجه به جهش رشدی پالونیا در سری دوم برداشت می توان مقدار آن را به ۵ سال تقلیل داد. لذا کشت تلفیقی در اندازه بین ستونی ۱۰ متر و ۲۰ متر با فاصله ۴ متر و یا ۵ متر در هر ردیف برای مناطقی که کشت گندم انجام می دهند مطلوب خواهد بود.

کشت تلفیقی پالونیا با گندم

علاوه بر گندم، می توان ذرت، سویا، نخودفرنگی، لوبیا، جو، پنبه، سبزیجات، گیاهان دارویی و غیره را بین ردیف های درختان پالونیا کاشت. در شکل زیر می توان هم کشتی پالونیا را با سیب زمینی شیرین (sweet potato) در فواصل بین ردیفی ۶ متر مشاهده کرد.

کشت تلفیقی پالونیا با سیب زمینی شیرین

در چین پالونیا با چای نیز هم کشتی می شود به این صورت که پالونیا در فواصل ۵ در ۱۰ و چای در فواصل ۲٫۵ در ۱٫۵ کاشته می شود.

کشت تلفیقی پالونیا با چای

در کلیپ زیر که توسط گروه کاسپین فارم تهیه شده است به طور کامل و مبسوط در مورد کشت تلفیقی پالونیا توضیح داده شده است.