درختان سریع الرشد پالونیا بهترین گزینه برای زراعت چوب با توجه به سازگاری بالا و رشد سریع آن هستند. این درختان با رشد دو برابری نسبت به صنوبر در کمتر از ۷ سال به قطر صنعتی (۵۰ سانتی متر) برای بهره برداری می رسند. همین ویژگی فوق العاده و منحصر به فرد، توجه فراوانی را در حوزه زراعت چوب به سمت این درخت معطوف کرده است.

در کلیپ زیر که توسط شرکت TreeMe تهیه شده است، رشد پالونیا را در کمتر از ۳ سال نشان می دهد.

***زراعتی سودآور را با پالونیا تجربه کنید***

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …
خریدرسال نهال به سراسر کشور

تماس:

۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری