در کشورهای در حال توسعه، توجه به زراعت چوب به شدت در حال افزایش است. اغلب جنگل های موجود در این کشورها به علت بهره برداری بیش از حد و یا بلایای طبیعی مانند آتش سوزی نابود شده و تا به چرخه بهره برداری مجدد برسند زمان زیادی می طلبد. لذا نیاز مبرم به چوب موجب شده تا توجه ویژه ای به زراعت چوب در این کشورها شود. در این بین، نقش درختان سریع الرشد پر رنگتر است. پالونیا به عنوان یکی از سریع الرشد ترین درخت دنیا، می تواند به عنوان گزینه مناسبی برای تولید چوب در کمترین زمان با بیشترین بهره وری باشد.

ویدئوی که مشاهده می کنید، مزرعه زیبای پالونیا در کشور بلغارستان است که گواهی بر اقبال روز افزون در استفاده از این درخت شگفت انگیز در زراعت چوب است.

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس: ۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری