افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف سوختهای فسیلی، کارخانه های چوب بری، جنگل زدایی، آتش سوزی های گسترده و تغییر کاربری اراضی منجر به کاهش سطح جنگلها و تخریب آنها شده است. لذا احیای جنگلها یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت جنگل در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای توسعه یافته به شمار می رود.
جنگل کاری بهترین روش در افزایش سطح جنگلها و احیای مناطق عاری از جنگل درجهت کاهش فشار بر منابع جنگلی و توسعه پایدار به شمار می آید.
در این بین درختان سریع الرشد از جمله پالونیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پالونیا با توجه به رشد سریع و تولید چوب با کیفیت و ویژگی های منحصر به فرد توانسته است در رقابت با دیگران درختان حوزه زراعت چوب برنده باشد.
تولید نزدیک به ۱ متر مکعب چوب بعد از ۶ سال (تقریباً دو برابر تولید چوب توسط صنوبر) از جمله این ویژگی های منحصر به فردی است که می توان از آن نام برد. خوشبختانه در کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه با حمایت دولت و تخصیص اعتبار امکان توسعه این صنعت راحت تر میسر می شود.
البته قابل ذکر است که در ایران نیز از چندی پیش و به دستور رئیس جمهور و همکاری وزارت کشاورزی پیش نویسی برای توسعه زراعت چوب تهیه شده که امید علاقه مندان به این حوزه را برای توسعه هر چه بیشتر این صنعت افزایش داده است.

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس:
۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری