قبل از کاشت پالونیا ضروری است تا نکات زیر در نظر گرفته شود:

  • با توجه به شرایط آب و هوایی زمین مورد نظر کشت، میتوان نهال های ریشه لخت را از اواخر پاییز تا اوایل بهار و گلدانی را در تمام طول سال کاشت ولی باید از کاشتن در روزهای خیلی گرم خودداری کرد.
  • برای خاکهای سنگین بهتر است تا چاله ای ۶۰*۶۰ کنده شود. سپس خاک نیمه پایین چاله را حذف کرده (می توان آن را در اطراف چاله نهال پخش کرد و برای کشت تلفیقی بهتر است با کودهای مناسب غنی تر شود) و نیمه بالایی خاک را با ماسه و کود مخلوط کرده و پای نهال بریزیم.
  • بعد از جدا کردن نهال ها از داخل گلدان، در صورتی که ریشه های عمودی آن دچار پیچ خوردگی هست، حتماً نسبت به قطع کردن محدوده پیچ خورده تا جایی که ریشه صاف گردد، اقدام شود.
  • وزش بادهای شدید مخصوصاً در سال اول می تواند مانع ایجاد تنه ای صاف و سیلندری در پالونیا شود. یک راه برای حل این مشکل استفاده از قیم هایی برای ثابت نگه داشتن نهال ها (خصوصاً در سال اول) است.
  • می توان از مالچ پلاستیکی برای جلوگیری از رشد علف های هرز و حفظ رطوبت در اطراف نهال استفاده کرد. می توان با کاشت اقلام بنشنی (لوبیا، نخود و …) و یا یونجه، گندم و جو نیز از رشد علف هرز جلوگیری کرد.
  • تنه پالونیا را می توان در مناظقی که سرمای سخت دارند با علف و در تابستان های سوزان با رنگ پوشاند.

  • حتماً قبل از کاشت پالونیا باید نسبت به تامین آب و نصب تجهیزات آبیاری قطره ای اقدام کرد تا نهال های تازه کاشته شده با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.
  • با توجه به بافت علفی پالونیا، در سال اول کشت باید نسبت به حجوم حلزون اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام داد.