در اینجا به بیان مطالب مفید در بحث هرس کردن پالونیا می پردازیم.

در فصل اول کاشت، تنه پالونیا باید تا ارتفاع ۴ متر یا بیشتر، خالی از شاخه باشد تا چوب آن خالی از شکاف و یا گره باشد.
در شرایط ایده آل باید درخت به ۴ متر در فصل اول برسد اما اغلب به کمتر از ۳-۲ متر می رسند که باید آن را در زمستان کف بر کرد. نهال جدید رشد کرده تنه محکم تر، صاف تر با ارتفاع و قطر بیشتر در فصل دوم آن نسبت به حالت اولیه آن خواهد داشت.
این کار در پایان فصل پاییز زمانی که تمامی برگ ها ریختند می تواند صورت گیرد.

قطع کردن تنه در پایان سال (کف بر کردن) باید به صورت زاویه دار صورت گیرد تا آب بر روی سطح آن باقی نماند و موجب پوسیدگی نگردد. در فصل بهار بعدی چندین جوانه رشد می کند. بعد از رسیدن جوانه ها به ۳۰ سانتی متری باید بهترین را انتخاب کرد و بقیه را حذف کرد. در پایان سال اول باید ارتفاع درخت به ۴ متر برسد.

برگ های بزرگ پالونیا صفحات خورشیدی آن هستند و نباید آن ها را قطع کرد چون موجب کاهش رشد درخت می شود.
هرس کردن تا سال اول باید صورت گیرد. از سال دوم باید هرس کردن تدریجی بوده و باید به یک سوم ارتفاع تنه درخت تقلیل یابد. از هرس کردن زیادی باید خودداری کرد چون موجب نازکی تنه می شود. هرس کردن اضافی موجب آفتاب سوختگی تنه درخت می شود.

حذف شاخه های کوچکتر باید از اواخر تابستان تا اوایل زمستان در حالیکه به قطر ۳-۲ سانتی متر رسیدند صورت گیرد تا از شکل گیری گره های بزرگ در چوب جلوگیری شود.

اگر تاج درخت شکست یا آفت زد، باید آن را به طور کامل با زاویه کج برید. یک سانتی متر بالاتر از قسمتی که جوانه های غالب زده شده باید بریده شود. تنها یک جوانه نگه داشته و بقیه حذف شوند. باید توجه کرد که تنه درخت باید در جهت مخالف (با شیبی مخالف) با جهت رشد جوانه بریده شود.

حذف شاخه ها نباید چسبیده به درخت باشد. زیرا موجب تاخیر در روند درمان و ایجاد سوراخ و گره در چوب می شود.

هرس کردن ارتباط مستقیمی با سفارش مشتری دارد. غالب الوارها طول ۲٫۴ متر دارند و باید به حداقل ۲٫۵ متر تنه رسید. برای ۵ متر تنه هم می توان ۲ تا ۲٫۴ در نظر گرفت. برای هرس کردن مناطق بالایی باید از اره تیز و نردبان استفاده کرد.

هرس کردن نباید به یقه درخت (collar) آسیب بزند. لذا باید از ابزارهای تیز استفاده کرد. هرس کردن باید هر ۶ الی ۸ هفته در طول دوره رشد صورت گیرد. تمام شاخه های خشک شده در هر بخشی از درخت باید هرس شود.
تمامی شاخه های بیشتر از ۱٫۵ متر را در سال چهارم هرس کنید.
هر زیرشاخه ای (sucker) را به محض در آمدن باید زد و نباید گذاشت بیشتر از ۲ اینچ رشد کند. این هرس عمده فعالیت در فصل اول است.

استفاده از اره دسته بلند برای هرس کردن ۵ الی ۶ متر اولیه بسیار کاربردی است. در این صورت دیگر نیازی به نردبان نبوده و از رشد شاخه و هر گونه جوانه ای در این فواصل جلوگیری به عمل آمده و تنه ای صاف و بدون گره حاصل می شود. در کلیپ زیر نحوه هرس کردن با اره دسته بلند به نمایش درآمده است.

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس:

۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری