فروش ویژه اولین محصول کشت بافتی

نهال های رازبری (تمشک قرمز) کشت بافتی با دو بار باردهی در سال (بهار و پاییز)

با قیمت مناسب و کیفیت عالی

با احداث مزرعه رازبری می توان در سال دوم نزدیک به ۱۰۰ کیلو در هر هزار متر و در سال سوم و چهارم نیز بیش از ۸۰۰ کیلو محصول برداشت کرد.

شایان توجه است که بسته ۱۰۰ گرمی رازبری در حال حاضر ۳۵۰۰۰ تومان در بازار به فروش می رسد که برای یک مزرعه هزار متری از سال سوم به بعد در آمدی نزدیک به ۲۸۰ میلیون تومان خواهد داشت.

مشاوره رایگان جهت احداث مزرعه تمشک با تیم کارشناسی کاسپین فارم

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس:

۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری