درختان مورد توجه در صنعت چوب، پالونیا و صنوبر هستند که پالونیا با توجه به سریع الرشد بودن به شدت مورد اقبال قرار گرفته است. این درخت جایگزین مناسبی برای صنوبر با رشد ۱٫۵ برابری و دوره بهره برداری ۴ تا ۸ سال است. ۰٫۷ تا ۱ متر مکعب چوبدهی در طی ۶ سال دارد که با توجه به قیمت چوب آن (بین ۳ تا ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مکعب) درآمد فراوانی را نصیب کشاورزان می کند. در این کلیپ به طور مفصل به چرایی پرداختن بیشتر به زراعت چوب بالاخص پالونیا خواهیم پرداخت. امید است با همت مردم و کمک مسئولین قدم های مهمی برای تامین نیازهای چوبی کشور و جلوگیری از خروج ارز برداشته شود.

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس: ۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری